Brigádník/Brigádnice

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Příjemci osobních údajů jsou tedy správce a zpracovatel. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle na 6 měsíců od jejich poskytnutí. V případě udělení souhlasu za účelem nabídky dalších obdobných pracovních pozic, na které správce hledá vhodné uchazeče, správce zpracovává vaše osobní údaje až po dobu 5 let či do odvolání souhlasu. Odvolat souhlas lze kdykoliv zasláním odvolání na e-mailovu adresu ochranauaju@albert.cz. Titulem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce na realizaci výběrového řízení, kterým je zároveň podmíněno uzavření pracovní smlouvy a výkon pracovněprávního vztahu mezi Vámi a správcem, popř. Vámi udělený souhlas.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/, popř. je poskytne správce osobních údajů Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, Radlická 520/117, Praha 5 – Jinonice, e-mail: ochranaudaju@albert.cz. Správcovým pověřencem pro ochranu os. údajů je paní Caroliene Stein, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

Dodatečné informace pro uchazeče na pracovní pozice v prodejnách Albert:
Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou. V případě odpovědí, které nesplňují podmínky požadované pro uzavření pracovní smlouvy na danou pozici, bude formulář automaticky předán příslušnému náborovému pracovníkovi, který může na základě dodatečné kontroly rozhodnout o odmítnutí uchazeče bez vstupního pohovoru.
Uchazeč, který bude odmítnut na základě vyplněného formuláře bez vstupního pohovoru, se může obrátit na příslušného náborového pracovníka se žádostí o vysvětlení a přezkum takového rozhodnutí.

O jaký úsek máte zájem? *

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.